Alzheimer Nedir?

Alzheimer, beyin hücrelerinin zaman içerisinde ölmesiyle ortaya çıkan ve bilişsel fonksiyonların kaybolması, hafıza kaybı (unutkanlık) ve bunama belirtileriyle ilerleyen beynin dejeneratif hastalığı olarak tanımlanır. Alzheimer, nörolojik bir hastalık olarak kabul edilir ve en yaygın türü bunamadır. Alzheimer olan bireylerin beyninde beta amiloid plaklarına rastlanır. Hastalığın başlangıç döneminde unutkanlık görülmeye başlar ve hasta zamanla yakın geçmişe dair yaşadıklarını unutur, yakınlarını tanımamaya başlar. İlerleyen dönemlerde ise hasta, basit ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayabilir.

Alzheimer nedir? Neden Alzheimer oluruz?

Alzheimer hastalığında görülen belirtiler, yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkmaktadır. Bu belirtilerin görülmesi ve hastalığın diğer evrelere geçişi uzun yıllar sürebilir. Yakın geçmişe dair basit unutkanlıklar Alzheimer’da görülen erken dönem belirtileridir. İlerleyen yıllarda ise birey, temel ihtiyaçlarını yalnız başına karşılamakta sıkıntı yaşayabilmektedir. Mantıklı düşünebilme kabiliyeti, sosyal beceriler ve davranışlar yaşın ilerlemesiyle birlikte olumsuz yönde etkilenir. Hastalığın ileri safhalarında hasta, çoğu zaman diyalog kurmakta zorluk yaşar. Kendisine yöneltilen sorulara cevap vermekte ve yaşanan olaylara karşı tepki göstermekte sıkıntı yaşamaya başlar. Alzheimer genel olarak 65 yaş ve üzeri kişileri etkilemektedir ancak genç yaştaki bireylerde de görülebilmektedir. Bunun yanı sıra, yapılan araştırmalara göre, Alzheimer’ın kadın bireylerde görülme sıklığı erkek bireylere oranla daha fazladır.

Alzheimer Nedenleri

Alzheimer hastalığının gelişmesine dair bir neden henüz net olarak belirlenmemiştir ancak hastalığın görülmesinde rol oynayan ve risk faktörü olarak kabul edilen olası nedenler şu şekilde sıralanabilir;

* Yaş faktörü
* Aile geçmişinde bulunan Alzheimer öyküsü
* Geçmişe dair kafa travmaları
* Depresyon geçmişi
* Hareketsiz bir yaşam sürme
* Sigara kullanımı veya sigara dumanı solumak
* Uyku problemleri
* Aşırı kilolu olma (obezite)
* Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
* Sağlıksız beslenme alışkanlıkları
* Down sendromlu bireyler ve tip 2 diyabet hastalığı bulunanlar

Alzheimer Belirtileri

Alzheimer hastalığında yaşanan şikayetler çoğu zaman bilişsel ve davranışsal fonksiyonlarda yaşanan olumsuzluklar üzerinedir. Hastalığın başlangıç aşamasında görülen belirtiler hafif olmakla birlikte, ilerleyen evrelerde yaşanan olumsuzlukların boyutu da artış göstermektedir. Hastalığının ilerlemesiyle birlikte yaygın olarak görülen Alzheimer belirtileri şu şekildedir;

* Unutkanlık
* Bireyin bulunduğu ortama konsantre olmakta ve uyum sağlamakta zorluk yaşaması
* Konuşma kabiliyetine ilişkin sorunlar yaşanması ve diyalog kurmakta zorlanma
* Bireyin, iyi bildiği alanları hatırlamaması ve kaybolması
* Sanrılar görme, halüsinasyon
* Saldırgan tutumlar sergilenmesi, sosyal ilişkilerde şüpheci tutum sergilenmesi gibi kişilik bozukluklarının görülmeye başlaması
* Bireyin hatırlamadığı olayları inkar etmeye meyilli hale gelmesi
* Öz saygının yitirilmesi ve motivasyonun düşük olması
* Rutin faaliyetlerin yerine getirilememesi, temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlük yaşanması
* Depresyon ve kaygı durumları yaşanması

Bu belirtiler hastalığın görüldüğü ilk evreden, ilerleyen evrelere dair süreçte ortaya çıkmaktadır. Süreç ilerledikçe, belirtilerin şiddeti de doğru oranda artış göstermekte ve hasta, sağlık koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle (unutkanlık, bunama, ihtiyaçları karşılayamama gibi), günlük yaşamını devam ettirebilmek için başkalarının yardımına ihtiyaç duyar hale gelmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.