Köpekler Neden Ulur?

Köpekler neden ve ne için uluyor?

Hemen hemen her insan köpeklerin ulumasını duymakla birlikte neden birdenbire iç kurtlarını kanalize ettiklerini merak ettikleri aşikardır. Tüm gerçeklikte, insanlar tarafından tam olarak anlam verememiştir bu duruma. Köpeklerin havlaması ve çığlıklarının dışında iletişim kurmak için uluma eğilimi gösterdikleri gözlenmiştir. Bir köpek uluyor ise birkaç nedeni vardır. Çoğu zaman sinir bozucu veya endişe verici olabilmektedir.

Uluma Nedenleri

  • Dikkat çekmek için
  • Sahibini tehlikeye karşı uyarmak için
  • Temas kurun ve diğer köpekleri onaylayın
  • Yüksek perdelere veya seslere tepki

Bu nedenler kadar zararsız, köpeklerin tüm ulumaları o kadar önemsiz olmayabilir ve köpeklerle ilgili gerçek bir soruna işaret edebilir. Köpeklerin ulumaları için endişe verici nedenler bulunmaktadır. Bu hayvanlar uluyor ise dikkat çekmek için yaptıkları dışında bir başka nedenleri vardır.

Endişe Verici Uluma Nedenleri

Ayrılma kaygısı nedeniyle ulurlar. Bu sadece köpeklerin evde yalnız bırakıldığında veya uzun bir süre sahibinden ayrıldığında ortaya çıkar. Bununla birlikte, uluyan çoğunlukla pacing, tırmalama ve kazma gibi başka bir davranışla eşleştirilir. Tıbbi sorunlar nedeniyle de olabilmektedir. Köpeklerin sahiplerine bir şeylerin fiziksel olarak yanlış olduğunu söylemeye çalışıyor olabilir. Köpeklerin daha sık veya belki de çığlık atan bir şekilde inlediğini duyulursa, sahipleri tarafından görünür yaralanmalara karşı kontrol edilmelidir.

Seslere Karşı Hassasiyet

Köpeğim sürekli uluyor sebebi nedir?

Köpeklerde ulumaya neden olabilecek bazı sesler vardır, örneğin birçok köpek sireni duyduğunda uluma eğilimi gösterir. Bu tür uluma, genellikle tetikte durduğunda gerçekleşir. Uluyan, köpeğinizin sahip olduğu temel bir tepkidir. Köpekler sahibi ve çevresindeki diğer köpeklerle iletişim kurdukları için ulur. Sürekli veya acil olmadığı sürece, neler olduğunu sahibine bildirmek isteyen normal bir köpektir.

Köpeklerin Haberleşmesi

Yaklaşık olarak on beş bin yıl önce tek bir kurt olan yerli köpeğin kökenleri göz önüne alındığında, kurtların ve çakalların yanı sıra köpeklerin uluma yaptıkları görülmektedir. Bir teori olarak, uzun süre uluyan köpek ya sıkılmış ya da yalnız olmasından kaynaklanmaktadır. Bir diğeri husus ise, başka bir köpek aradıklarını veya uzaktaki bir sürü üyesine bir konum sağladıklarını göstermektedir. Uzun mesafeli ses, birkaç mil mesafe boyunca seyahat edebildiğinden, uzun mesafeli bir köpek telefon görüşmesi olarak kabul edilir, böylece diğer köpekleri konumlarına veya ihtiyaçlarına uyarır.

Yırtıcılardan Kurtulmak Ve Bölgelerini Duyurmak İçin

Köpekler, rakip köpekleri ve bölgenin kendilerine ait olan potansiyel tehditleri duyurmak ve uzak tutmak için uluma kullanırlar. Bu yüzden bir uluyan köpek mahalledeki her köpeği ulumaya başlamak için tetikleyebilir ve hepsi birbirlerinin hangi bölgeyi kimin işgal ettiğini bilmesini sağlamak için kulağa ses çıkarıyor olabilir. Gürültüye yanıt olarak havlıyor olabilir. Köpekler yakındaki bir sirene, bir müzik aletine, televizyondaki bir sese veya sahibinin şarkılarına yanıt olarak uluyor olabilir. Bu protesto ettiği anlamına da geldiği gibi köpekler gürültüyü sevmediği halde, onu sevdiği ve katılmak istediği anlamına da gelebilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.